5 listopada 2018 roku w Auli budynku A0 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zainaugurowano trzecią edycję Górniczego Forum Ekonomicznego (GFE). Hasło tegorocznej edycji to „Działaj jak górnik, myśl jak ekonomista”. W tym roku partnerem GFE jest BFirst.Tech obok takich firm jak Jastrzębska Spółka Węglowa, Lubelski Węgiel Bogdanka, Grupa Berger, Famur czy Fasing. Nad całością wydarzenia patronat objęło Ministerstwo Energii. Wydarzenie otworzył dr hab. Arkadiusz Kustra, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Następnie głos został przekazany prof. dr hab. Markowi Cale, dziekanowi Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Prof. Cała zwrócił uwagę na to jak węgiel jest dziś postrzegany nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Opowiadał również o tym, że PR-owy problem węgla uderza nie tylko w sektor górniczy czy energetyczny w Polsce, ale także w dydaktyczny. Przytoczył statystykę studentów na kierunku Górnictwo i Geologia, która w ostatnich latach zanotowała bardzo wyraźny spadek.Pierwsza poniedziałkowa sesja dyskusyjna toczona była pod hasłem Polityka surowcowa Polski – wyzwania i ryzyka. Po dotarciu kolejnych gości forum panel dyskusyjny pod przewodnictwem dr Arkadiusza Kustry. Udział w niej wzięli z ramienia Ministerstwa Energii –H. Schwarz, Z. Kasztelewicz oraz B. Barchański z AGH oraz K. Galos z Polskiej Akademii Nauk. Rozmowy dotyczyły stanu polskiego sektora energetycznego, wykorzystywaniu zasobów węgla występujących w naszym kraju oraz technologii jego wydobycia. Polemika dotyczyła także kierunków, w które nasz kraj powinien się skierować, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne. Nie brakowało także porównań do podobnych problemów rozwiązanych w innych krajach. Kolejnym tematem poruszanym były problemy prawne/legislacyjne, które nie ułatwiają zabezpieczenia strategicznych złóż Polski.Kolejnym punktem konferencji tego dnia było przystąpienie firmy Węglokoks Kraj sp. z o.o. do inicjatywy „Górnictwo OK” poprzez oficjalne podpisanie umowy.Drugi dzień konferencji otworzyła część warsztatowa. Pierwsze warsztaty dotyczyły systemu EMIS oraz CEIC. System EMIS (Environmental Management Information System) wykorzystywany jest przez pracowników na różnych stanowiskach, różnych działach czy przedsiębiorstwach, którzy potrzebują szybkiego dostępu do trudno dostępnych informacji. System udostępnia szczegółowe informacje, raporty czy dane statystyczne dotyczące 250 sektorów istotnych dla rynków wschodzących. Na warsztatach przybliżone zostało działanie takiego systemu i zalety jego używania. Pozostałe warsztaty w tym dniu poświęcone zostały tematom Lean Miningu oraz komunikacji strategii w świetle efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.Pierwszy panel dyskusyjny w drugim dniu konferencji dotyczył tematu nowych uregulowań prawnych w zakresie jakości paliw w Polsce. Temat ten jest bardzo aktualny z uwagi na fakt, że od 4 listopada 2018r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące jakości paliw stałych (m. in. węgla kamiennego i koksu). Przepisy te obowiązują w przypadku sprzedawców węgla na rzecz gospodarstw domowych oraz instalacji o mocy do 1 MW, a ich głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Wśród prelegentów znaleźli się Łukasz Horbacz (prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla), dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Łukasz Smędowski (Dyrektor Działu Jakości w Tauron S. A.). Największe zainteresowanie wywołało wystąpienie dr Magdaleny Wójcik-Jurkiewicz, która zaprezentowała prognozowane koszty zastąpienia miejsc pracy w branży górniczej i okołogórniczej równoważnymi miejscami pracy w innych branżach. Przedstawiane przez nią dwa modele – transformacyjny i likwidacyjny sprowokowały żywą dyskusję wśród uczestników konferencji.W panelu Sposoby optymalizacji procesu produkcji w górnictwie odkrywkowym paneliści przedstawiali sposoby na optymalizację procesu produkcji w górnictwie na podstawie doświadczeń w prowadzonych przez nich projektach czy zakładach. Moderatorem dyskusji w tym panelu był dr inż. Paweł Bogacz. Dyskusja dotyczyła sytuacji na rynku kruszyw i trendu jaki może wystąpić na nim w najbliższym czasie, optymalizacji działania zakładu produkcyjnego w ten sposób, aby zminimalizować do zera ryzyko kolizji czy przestojów. Prelegenci przedstawiali też przykłady zastosowania w zakładach metody Ishikawy, 5why, 5S czy 6S oraz projektowanie modeli 3D w oparciu o wykorzystanie dronów.Oprócz części merytorycznej uczestnicy konferencji pierwszego dnia mogli odpocząć wieczorem na barce CC „Stefan Batory” natomiast drugiego dnia mogli obejrzeć spektakl „Mayday” w teatrze Bagatela.

Ostatni dzień konferencji składał się z sesji referatowej. Swoje referaty na forum konferencji zaprezentowali pracownicy AGH: Edyta Brzychczy, Anna Wiktor-Sułkowska, Aneta Napieraj, Marta Podobińska-Staniec, Marta Sukiennik oraz Maciej Szczepankiewicz z Politechniki Poznańskiej.Warto podkreślić, że oprócz zaproszonych uczestników konferencji uczestnictwo w niej w każdym dniu brała udział liczba studentów liczona w dziesiątkach albo nawet setkach jeśli zsumować ich uczestnictwo podczas wszystkich dni konferencji.