Nowe technologie znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Jedną z nich jest przemysł, w którym zaawansowane technologie wykorzystywane są już od lat i przynoszą fabrykom wiele korzyści. Znaczący wpływ na rozwój technologiczny i poprawę innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych miało wdrożenie do nich inteligentnych rozwiązań, opartych na zaawansowanych technologiach z zakresu IT. Jednym z nich jest Smart Manufacturing, który pomaga w zwiększaniu efektywności produkcyjnej poprzez czerpanie wiedzy z danych, generowanych w procesach produkcyjnych.


Czym jest Smart Manufacturing?


Smart Manufactuirng to koncepcja obejmująca pełną integrację systemów wraz ze współpracującymi z nimi jednostkami produkcyjnymi, które są w stanie reagować w czasie rzeczywistym i adaptować się do zmiennych warunków środowiskowych, co umożliwia spełnienie założonych wymagań w całym łańcuchu dostaw. Wdrożenie systemu inteligentnej produkcji wspomaga proces optymalizacji procesów produkcyjnych, przyczyniając się tym samym do zwiększenia zysków przedsiębiorstw przemysłowych.

Koncepcja Smart Manufactuirng wiąże się ściśle z takimi pojęciami jak sztuczna inteligencja (AI), Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) czy chmura obliczeniowa (cloud computing). To co łączy te trzy pojęcia to dane – idea inteligentnej produkcji zakłada, że informacje w nich zawarte są dostępne zawsze, gdy są potrzebne i w postaci, w której są najbardziej przydatne. To właśnie analiza danych ma największy wpływ na optymalizację procesów i czyni je bardziej wydajnymi.


Kluczowa rola IIoT


O Internecie Rzeczy pisaliśmy już w osobnym artykule. Przemysłowy Internet Rzeczy jest niczym innym, jak wykorzystaniem potencjału IoT w branży przemysłowej. Koncepcja IIoT znalazła doskonałe zastosowanie w systemie inteligentnej produkcji. Właściwie można powiedzieć, że Smart Manufacturing w głównej mierze opiera się na wykorzystaniu IIoT.

W inteligentnym modelu produkcji ludzie, maszyny i procesy są ze sobą połączone za pomocą systemów informatycznych. Każda maszyna wyposażona jest w czujniki, które zbierają istotne dane o jej działaniu. Dane te są przesyłane do chmury obliczeniowej, gdzie zostają poddane dogłębnej analizie. Dzięki uzyskanym z nich informacjom pracownicy mają wgląd w dokładny przebieg procesu, dzięki czemu są w stanie przewidzieć awarie i wcześniej im zapobiec, unikając ewentualnych przestojów. Dodatkowo firmy mogą badać tendencje w danych, czy przeprowadzać na ich podstawie różne symulacje. Integracja wszystkich elementów procesu produkcyjnego pozwala również na zdalne monitorowanie jego przebiegu w czasie rzeczywistym, a także reagowanie na ewentualnie nieprawidłowości. Wszystkie te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie zastosowanie technologii IIoT.


Wzrost znaczenia sztucznej inteligencji


Kolejnym z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które jest wykorzystywane w systemie inteligentnej produkcji jest sztuczna inteligencja. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można było obserwować znaczny wzrost implementacji rozwiązań sztucznej inteligencji w produkcji. Stało się to możliwe, właśnie dzięki wdrożeniu do niej urządzeń IIoT, które dostarczają ogromne ilości danych, wykorzystywanych przez AI. Algorytmy sztucznej inteligencji analizują uzyskane dane i wyszukują w nich nieprawidłowości. Ponadto umożliwiają one automatyczne podejmowanie decyzji w oparciu o zebrane dane. Co więcej sztuczna inteligencja jest w stanie przewidzieć problemy zanim one wystąpią, a także podjąć odpowiednie kroki w celu złagodzenia ich skutków.


Korzyści dla przedsiębiorstwa


Wdrożenie w fabrykach technologii Smart Manufacturing może przynieść szereg korzyści, przede wszystkim w sferze produkcyjnej. Inteligentna produkcja umożliwia poprawę efektywności – poprzez dostęp do danych o całym procesie możliwe jest szybkie reagowanie na ewentualne nieprawidłowości czy dostosowywanie procesu do aktualnych potrzeb (większa elastyczność). Dzięki temu firmy mogą uniknąć wielu niepożądanych zdarzeń, jak na przykład awarie, co ma korzystny wpływ na optymalizację kosztów, a tym samym poprawia rentowność przedsiębiorstwa. Kolejną zaletą jest lepsze wykorzystanie maszyn i urządzeń, poprzez ich bieżące monitorowanie firmy mogą kontrolować stopień ich zużycia, przewidywać awarie lub bardziej efektywnie planować przestoje. To z kolei ma wpływ na poprawę produktywności, a nawet jakości wytwarzanych produktów. Wykorzystanie SM umożliwia również wizualizację danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na zdalne zarządzanie procesem, a także monitorowanie jego przebiegu. Ponadto wirtualne odzwierciedlenie procesu dostarcza wielu informacji kontekstowych, które są niezbędne do jego doskonalenia. Na bazie zebranych danych firmy mogą również dokonywać różnego rodzaju symulacji, czy przewidywać trendy lub potencjalne problemy, co znacznie usprawnia prognozowanie. Warto również wspomnieć, że wdrażanie w przedsiębiorstwie nowoczesnych rozwiązań, takich jak Smart Manufacturing zwiększa ich innowacyjność, tym samym firmy stają się bardziej konkurencyjne, a także są postrzegane jako atrakcyjne miejsce pracy, co z kolei może przyciągać nowych pracowników.


Czy automatyzacja pozbawi ludzi pracy?


Wraz z rozwojem technologicznym i coraz większą automatyzacją procesów wzrosły także obawy dotyczące likwidacji miejsc pracy. Nic bardziej mylnego – w koncepcji inteligentnej produkcji  człowiek nadal odgrywa kluczową rolę. Bez zmian pozostanie zatem odpowiedzialność pracowników w zakresie kontroli procesów, czy podejmowania krytycznych decyzji. Będą oni jednak wspierani poprzez dane dostarczane przez maszyny w czasie rzeczywistym. Współpraca człowieka z maszyną umożliwi tym samym zwiększenie efektywności operacyjnej inteligentnego przedsiębiorstwa.

Rozwój technologiczny nie ma zatem na celu eliminacji człowieka, a raczej stanowi dla niego wsparcie. Co więcej połączenie doświadczenia i kreatywności człowieka z coraz większymi możliwościami maszyn umożliwia realizację innowacyjnych pomysłów, które mogą mieć realny wpływ na poprawę efektywności produkcji. Tym samym na rynku pracy zacznie wzrastać zapotrzebowanie na nowych specjalistów, co sprawi, że branża produkcyjna nie zaprzestanie zatrudniania ludzi.

Inteligenta produkcja jest nieodłączną częścią czwartej rewolucji przemysłowej, która dzieje się na naszych oczach. Połączenie maszyn i systemów informatycznych otworzyło nowe możliwości w przemyśle wytwórczym, dzięki którym firmy mogę realnie zwiększyć wydajność swoich procesów, przyczyniając się tym samym do poprawy ich rentowności. Inteligenta produkcja to przede wszystkim ogromne ilości danych, które są analizowane i przekazywane w czasie rzeczywistym do wszystkich zainteresowanych, a zawarte w nich informacje wspomagają podejmowanie krytycznych decyzji i przyczyniają się do ciągłego ulepszania procesów.


Źródła:

  1. https://blog.marketresearch.com/the-top-7-things-to-know-about-smart-manufacturing
  2. https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/7-krokow-do-zaawansowanej-produkcji-w-fabryce-przyszlosci/?gclid=EAIaIQobChMIl7rb1dnD7QIVFbd3Ch21kwojEAAYASAAEgKVcfD_BwE
  3. https://www.comarch.pl/erp/nowoczesne-zarzadzanie/numery-archiwalne/inteligentna-produkcja-jutra-zaczyna-sie-juz-dzis/
  4. https://www.elektrotechnikautomatyk.pl/artykuly/smart-factory-czyli-fabryka-przyszlosci
  5. https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/iot/inspired/smart-manufacturing
  6. https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/smart-manufacturing-SM
  7. Grafika: https://pixabay.com/photos/industry-industry-4-0-2496198/