Nowe technologie znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Jedną z nich jest przemysł, w którym zaawansowane technologie wykorzystywane są już od lat i przynoszą fabrykom wiele korzyści. Znaczący wpływ na rozwój technologiczny i poprawę innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych miało wdrożenie do nich inteligentnych […]