Oferta | Usługi

Oferujemy szeroki zakres usług pomagających w rozwoju Twojej technologii. Sprawdź nasze możliwości.

USŁUGI

Dla wygody przygotowaliśmy usługi, z których klient może skorzystać w rozwoju swojej technologii:

PROOF OF CONCEPT

PRODUCT DEVELOPMENT

PAKIETY

PROOF OF CONCEPT

BADANIE ZJAWISKA

To wstępny etap polegający na szczegółowej analizie zdefiniowanego problemu. W ramach tego etapu następuje formułowanie hipotezy, a następnie poszukiwanie najbardziej optymalnych sposobów rozwiązania problemu. Kolejnym krokiem jest weryfikacja postawionej hipotezy oraz wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych badań.

WSTĘPNA OCENA TŁA PATENTOWEGO

Badania patentowe to analiza obowiązujących patentów, wniosków o chronienie technologii na danym terytorium. Jest to istotny element tworzenia technologii, zwraca uwagę na niewykorzystane obszary w danej dziedzinie, a także na te, które są już opatentowane.

OSZACOWANIE PROBLEMU

Opracowanie dobrej technologii wymaga precyzyjnego określenia problemu i zastosowania dobrego rozwiązania. Dzięki naszemu działowi R&D jesteśmy w stanie określić rozwiązanie najlepsze dla twojej technologii.

DEFINICJA WEJŚCIA I WYJŚCIA

W systemach zawierających proces przetwarzania danych, pojawiają się dane wejścia oraz dane wyjścia. Zdefiniowany problem jest określony za pomocą parametrów wyrażonych w konkretnych jednostkach, które są danymi wejściowymi. Optymalnie zastosowany algorytm przetwarza dane& w taki sposób, aby ich parametry będące wynikiem obliczeń (dane wyjściowe) dostarczały rozwiązania przedstawionego problemu.

DOPASOWANIE SYSTEMU

Ostatnim elementem badania zjawiska jest dopasowanie systemu, który będzie optymalnie w stanie realizować wymagania technologiczne założone w projekcie.

PRODUCT DEVELOPMENT

OCENA RYZYKA TECHNOLOGII

Segment Product Development zaczyna się od oceny ryzyka technologii. Nasi specjaliści oszacują jaka technologia będzie dla ciebie najbardziej racjonalna i efektywna. W specjalnie przygotowanych symulacjach dowiesz się czy warto wydać na technologię więcej czy może poszukać optymalizacji kosztów i zdecydować się na inne rozwiązania.

OBSZAR ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH

Obszar rozwiązań chmurowych utożsamiony jest z Pakietem WEB. Współpracujący klient ma możliwość wyboru i dostosowania narzędzi z tego pakietu w celu rozwoju swojej technologii. W tym obszarze oferujemy innowacyjne narzędzia, które usprawnią działanie wykorzystując moc chmury obliczeniowej czy wizualizacji danych.

OBSZAR ROZWIAZAŃ ANALITYCZNYCH

Obszar rozwiązań analitycznych jest utożsamiony z Pakietem DATA. Obszar analityczny jest kluczowy dla powstającej technologii. Poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji, analizę ogromnej ilości danych oraz odpowiedniej interpretacji, budowana technologia będzie mogła osiągnąć bardzo wysoki poziom użyteczności.

OBSZAR ROZWIĄZAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Obszar rozwiązań diagnostycznych jest utożsamiony z Pakietem DEV. Obszar diagnostyczny zajmuje się oceną zastosowanej technologii, badanie procesów w niej zachodzących i towarzyszących, a następnie generowanie wyników. Diagnostyka może dotyczyć procesów określonych w oprogramowaniu, systemów zawartych dla danych technologii oraz zgodności w działaniu.

PAKIETY

OBSZAR ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH
PAKIET WEB

To zestaw narzędzi w modelu przetwarzania danych opartej na działaniu chmury obliczeniowej. Jest to standardowe, nowoczesne rozwiązanie dla potrzeb innowacyjnych technologii. Pakiet opiera się na trzech obszarach: chmurze obliczeniowej, wizualizacji danych oraz serwisach WEB. Funkcjonalności zawarte w ramach pakietu to zaawansowane funkcjonalności WEB, przetwarzanie danych w chmurze, projekty UX oraz graficzne, interaktywne systemy WEB, mobilne aplikacje WEB, integracja z systemami klienta, wizualizacja danych 2D i 3D.

OBSZAR ROZWIĄZAŃ ANALITYCZNYCH
PAKIET DATA

Zestaw narzędzi w tym obszarze skupia się wokół zagadnienia Big Data, optymalizacji systemu oraz sztucznej inteligencji. W tym pakiecie udostępniamy narzędzia, które umożliwiają pracę z dużymi ilościami danych oraz ich odpowiednie modelowanie oraz analizę. Funkcjonalności zawarte w tym pakiecie to dedykowane narzędzia uczenia maszynowego, modelowanie i analiza układów (FEM, CFD), akwizycja i archiwizacja dużej ilości danych, wieloaspektowa optymalizacja systemów, analiza dużej ilości danych (Big Data), analiza danych (Data Science).

OBSZAR ROZWIĄZAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
PAKIET DEV

Obszar rozwiązań diagnostycznych to Pakiet DEV. Flagowe obszary działania tego pakietu to diagnostyka, modelowanie 3D oraz analityka. Co konkretnie znajduje się pod tymi hasłami? Metody cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów, toolchain oraz automatyczna analiza i diagnostyka wideo. Obrazowanie 2D i 3D, implementacja DSP oraz systemy wbudowane (DSP, ARM).