W dzisiejszych czasach hałas jest równie istotnym problemem co zanieczyszczenie powietrza lub gospodarowanie odpadami natomiast wydaje się, że jest nieco mniej medialny. Tymczasem w równym stopniu może wpływać na nasze samopoczucie, a nawet zdrowie! Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska traktuje hałas jako zanieczyszczenie, wobec którego należy przyjmować takie same ogólne zasady postępowania jak dla innych zanieczyszczeń środowiska np. zanieczyszczenie powietrza czy gleby. Hałas towarzyszy dzisiejszemu życiu w większym lub mniejszym stopniu. Mieszkając w okolicy lotniska musimy w pewien sposób zaakceptować wynikające z tego niedogodności, czyli hałas generowany przez startujące i lądujące samoloty, inne urządzenia działające na lotnisku oraz zwiększony ruch w jego okolicach. To samo będziemy mogli napisać o dużych dworcach kolejowych, stoczniach, kopalniach oraz innych fabrykach przemysłu ciężkiego. Galerie handlowe czy areny sportowe będą z kolei generować duży ruch samochodowy w swojej okolicy. W tym tekście skupimy się głównie na hałasie przemysłowym.

Hałas generowany na halach przemysłowych dotyczy zagadnienia hałasu w miejscu pracy.  Hale przemysłowe są to w zdecydowanej większości ogromne, często wysokie przestrzenie, po których rozchodzi się hałas i szum generowany przez maszyny oraz ludzi. W zależności od wielkości powierzchni takiej hali, liczby maszyn pracujących na niej problem hałas może być duży, ale mieścić się w określonych normach. Niestety, w wielu przypadkach przekracza dopuszczalne normy co wywołuje negatywne konsekwencje.


W jakich warunkach powinien przebywać pracownik?


Warunki panujące w miejscu pracy precyzyjnie opisuje ustawa, dzięki której są określone normy hałasu. I tak w ustawie zostało określone Najwyższe Dopuszczalne Natężenie (NDN). Pojęcie to definiowane jest jako natężenie fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia, którego oddziaływanie podczas pracy nie powinno spowodować negatywnych zmian w stanie zdrowia pracownika. Dla 8-godzinnego trybu pracy lub tygodniowego trybu pracy jest to 85 dB – jeśli hałas przekracza tę normę w sposób ciągły może oznaczać to spowodowanie problemów ze zdrowiem pracownika, ale też narażenie się na kary ze względu na niezapewnienie odpowiednich warunków do pracy. Co jeśli hałas jest większy niż dopuszczalne 85 dB, ale nie przez cały dzień trwania pracy? W takim wypadku też przyjęte są odpowiednie zalecenia. Praca w ciągłym hałasie w granicach 95-100 dB nie może trwać dziennie dłużej niż 40-100 minut, z kolei praca w hałasie do 110 dB – nie dłużej niż 10 minut dziennie.


Jak z tym walczyć?


Jednym z najpowszechniejszych sposobów ochrony zdrowia pracowników przed pracą w nadmiernym hałasie jest wyposażenie ich w nauszniki tłumiące hałas. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów takich urządzeń często wyposażonych w system redukcji szumów, ale także umożliwiające porozumiewanie się pomiędzy pracownikami bez zdejmowania urządzenia. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest to konkretnie rozwiązanie, które walczy z powstającym hałasem czy też drganiami pracujących maszyn, ale ograniczenie skutków ich oddziaływania na pracujących w tym miejscu pracownikach.

Istotną kwestią jest także wygląd hal produkcyjnych. W przypadku nowych hal na etapie projektowania uwzględniane sa rozwiązania skutecznie ograniczające rozprzestrzenianie się hałasu po nich. Ciężko zastosować takie rozwiązania w halach, które mają kilkadziesiąt lat lub posiadają ograniczone możliwości przebudowy. Koszty takich modernizacji najczęściej są zbyt wysokie w stosunku do efektów. Biorąc pod uwagę te kwestie trzeba stosować inne metody redukcji hałasu, wśród możemy wymienić sposoby aktywne i pasywne. 


Aktywna redukcja hałasu przemysłowego


Z ang. Active Noise Control (ANC) jest metodą redukcji niepożądanego dźwięku przez dodanie kolejnego dźwięku specjalnie zaprojektowanego w celu anulowania tego pierwszego. Dodanie do siebie dźwięku hałasu i antyhałasu pozwala w rezultacie na osiągnięcie bardziej zadowalającego wyniku. W naszej firmie system ANC jest wyposażony w algorytm sztucznej inteligencji, który umożliwia redukcję hałasu przemysłowego do poziomu tła akustycznego w zakresie 50-500 Hz.


Obudowa urządzenia Active Noise Control

 

System zawiera w sobie algorytm adaptacji w czasie rzeczywistym do zmian hałasu przemysłowego. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że nie działa on sztywno po zaprogramowaniu, ale potrafi reagować na zmiany w pracy maszyn np. zmiana prędkości obrotowej układu mechanicznego. System jest przeznaczony zarówno do działania w pomieszczeniach otwartych jak i zamkniętych co oznacza, że jest idealny dla hal przemysłowych.


Pasywna redukcja hałasu przemysłowego


Problemy z hałasem można rozwiązywać wielotorowo. Kolejną możliwością jest stosowanie metod pasywnych. Metody pasywne to np. układy ustrojów akustycznych w przypadku hałasu (absorbery, maty, panele akustyczne) lub układy wibroizolujące. Kluczem do odpowiedniego zaprojektowania rozwiązań pasywnych jest zbadanie środowiska pracy, lokalizacja źródeł hałasu i sposobu jego rozchodzenia i dopasowanie do tego wydajnych rozwiązań. Te rozwiązania to przede wszystkim rozmieszczenie poszczególnych elementów w środowisku pracy oraz dobór materiałów o parametrach, które skutecznie będą pochłaniać powstający hałas.


Jaką ścieżkę proponujemy?


W naszych rozwiązaniach proponujemy pakiet BFT.NoiseControl, który kompleksowo pomaga rozwiązać problem z nadmiernym hałasem. Pakiet BFT.NC zawiera trzy moduły [zdjęcie jakieś by się przydało]. Measurements&Analysis to moduł, który skupia się na pomiarach hałasu i drgań w miejscach występowania problemu.


   

Moduły pakietu BFT.NoiseControl

 

Nasi specjaliści udają się do środowiska pracy gdzie występuje problem. Za pomocą nowoczesnej aparatury wykonywane są pomiary, a następnie tworzona jest ich analiza. Wyniki otrzymane po przeanalizowaniu pozwalają na optymalne i efektywne zaprojektowanie rozwiązania dla badanego miejsca pracy. 

W procesie projektowania wykorzystywane są dwa pozostałe moduły pakietu – BFT.ActiveNoiseControl (rozwiązania aktywne redukcji hałasu) oraz BFT.PassiveNoiseControl (rozwiązania pasywne redukcji hałasu). Rozwiązania, które można zaprojektować dzięki takiej analizie można znaleźć w dwóch pozostałych pakietach BFT.Passive Noise Control (rozwiązania pasywne) oraz BFT.Active Noise Control (system aktywny). Zaproponowanie instalacji systemu ANC w miejscach występowania najbardziej uciążliwego hałasu oraz uzupełnienie ich poprzez różnego rodzaju absorbery czy też maty skutecznie zredukuje powstający hałas.

  Jeśli chcesz przeczytać więcej o funkcjonalnościach systemu BFT.NoiseControl kliknij tutaj.      

Źródła:

[1] www.tempus-halas.pl/halas-przemyslowy/

[2] www.prawo.pl/kadry/halas-w-srodowisku-pracy,186770.html

[3] forbes.pl/kariera/dopuszczalny-poziom-halasu-w-miejscu-pracy-obowiazki-pracodawcy/kmvctgb