Rekomendacje Rady Biznesowej przy World Urban Forum 11

„Rekomendacje dla miast” są wynikiem prac Rady Biznesowej powołanej przez UN Global Compact Network Poland (UN GCNP) oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ekspertów związanych z transformacją miast oraz firmy BFirst.Tech – Partnera Merytorycznego UN GCNP w obszarach akustyki środowiskowej oraz inteligentnego monitoringu i diagnostyki infrastruktury przemysłowej. Dokument zawiera rekomendacje w zakresie transformacji urbanistycznej uwzględniającej dobrobyt mieszkańców i troskę o środowisko, która nie może przebiegać bez udziału, zaangażowania i wsparcia sektora prywatnego.