Najciekawsze projekty

Świadczymy kompleksowe usługi dostosowane do potrzeb naszych partnerów biznesowych. Specjalizujemy się w IT, IoT, Sztucznej Inteligencji (AI), Inżynierii Produkcji, Inżynierii Biomedycznej i Akustyce.

Firma Guided Ultrasonics Limited (GUL) została założona w 1999 roku przez członków zespołu badawczego Wydziału Inżynierii Mechanicznej Imperial College w Londynie. Firma jest światowym liderem w dostarczaniu sprzętu do testowania rur z falami prowadzącymi, szkoleń i usług. Siedziba firmy znajduje się w Londynie.

Guided Ultrasonics Limited (GUL)

Firma VEMMIO zajmuje się doradztwem, projektowaniem, instalacją oraz konserwacją systemów niskoprądowych. Specjalizuje się w systemach bezpieczeństwa i automatyce. Siedziba firmy znajduje się w Katowicach.

VEMMIO Sp. z o.o.
Tomographic Intelligent Radiology System, czyli usługa diagnozująca miejsca podejrzane o zmiany nowotworowe
TIRS
Nowoczesna platforma obrazowania medycznego, umożliwiająca podgląd i rekonstrukcję danych 3D w przeglądarce internetowej
Virdiamed
Virdiamed screenshot

Virdiamed

Platforma obrazowania medycznego 3D

Virdiamed to platforma obrazowania medycznego rozwijana wspólnie z firmą Rehasport Clinic. Zbudowana została w celu rekonstrukcji 3D danych pochodzących z tomografu komputerowego (CT), a także rezonansu magnetycznego (MRI). Platforma umożliwia podgląd danych 3D w przeglądarce internetowej. Wyposażony został w przeglądarkę plików DICOM dopasowaną do nowoczesnych standardów obrazowania medycznego. Użytkownik posiada możliwość nie tylko generowania pliku STL i PDF3D, ale także pobrania go na własne urządzenie mobilne (także laptop i PC). Stworzona została opcja umożliwiająca zamawianie zrekonstruowanych modeli do druku 3D. Współpraca ze specjalistami ortopedii począwszy od fazy prototypowania, umożliwiła osiągnąć ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika interfejs serwisu. Dla nowych użytkowników przygotowany został film instruktażowy (samouczek), który w zaledwie kilka minut wyjaśnia jak łatwo i efektywnie korzystać z platformy Virdiamed. Obecnie system przygotowywany jest do kolejnej fazy rozwojowej w której uwzględnione będzie także obrazowanie medyczne za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Najnowsza wersja znajduje się na: www.virdiamed.rehasport.pl

Cloud service Rekonstrukcja 3D Obrazowanie medyczne
TIRS

TIRS

Analiza i bezpieczeństwo dla Twoich danych medycznych

TIRS czyli Tomographic Image Radiology System to serwis (SaaS) w chmurze, która docelowo za pomocą sztucznej inteligencji będzie wspierać radiologów, automatycznie diagnozując miejsca podejrzane o zmiany nowotworowe w danych obrazowania medycznego uzyskanych z tomografu komputerowego (CT) i rezonansu magnetycznego (MRI). Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów przetwarzania obrazów (ang. Image Processing – IP) oraz sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence – AI) istnieje możliwość przyspieszenia i poprawy jakości opisu badania. Dzięki wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa, łatwemu dostępowi do danych obrazowania medycznego poprzez przeglądarkę Web, szyfrowane połączenie i użytkowników, z systemu korzystać mogą zarówno pacjenci jak i lekarze specjaliści. System dedykowany jest dla przychodni, szpitali oraz pracowni obrazowania medycznego. Obecnie TIRS jest w fazie rozwoju także w kierunku medycyny pośmiertnej.

Cloud service Automatyczne diagnozowanie raka Obrazowanie medyczne
AGH

AGH

Tłumacz języka migowego dostosowany do Twoich potrzeb

WiTKoM to wirtualny tłumacz komunikacji migowej dla głuchoniemych, który wspólnie z AGH w Krakowie oraz firmą VoicePIN.com sp. z o.o. rozwijaliśmy w latach 2014-2016 do fazy prototypowej w ramach projektu NCBiR PBS2. W roku 2017 system został skomercjalizowany do firmy migam „RKPK” sp. z o.o. Technologia ta umożliwia tłumaczenie gestów Polskiego Języka Migowego (PJM) na język polski bazując na sygnałach wideo (RGB-D) oraz uczeniu maszynowym. Dzięki interdyscyplinarności podjętego zagadnienia projektu, uzyskane efekty można wykorzystywać w gałęziach przemysłu bazujących na interakcji użytkownika z komputerem (ang. Human Computer Interaction – HCI). Mogą to być systemy zarządzania produkcją, przemysł gier komputerowych, muzea, placówki pożytku publicznego. W projekcie tym odpowiadaliśmy za aktywizację danych wideo, segmentację i rekonstrukcję gestów języka migowego.

Rozpoznawanie gestów Human-computer interaction Sztuczna inteligencja
Brammer logo

Stymulator wzrokowy

Stymulator wywołujący bodźce elektromagnetyczne w korze mózgowej

Projekt stymulatora wzrokowego wykonano w roku 2016 dla wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie. W ramach niego stworzono układ hardware sterujący zestawem diod typu LED i OLED w celu wywoływania bodźców elektromagnetycznych w korze mózgowej przez bodźce wzrokowe u człowieka. Zastosowany zestaw diod emituje światło pulsacyjne o różnych barwach i częstotliwości w zakresie 1-50 Hz. Następnie przy użyciu elektroencefalografu dokonywany jest zapis bioelektrycznej aktywności mózgu (EEG). W ten sposób poprzez wywoływanie wcześniej zdefiniowanych bodźców istnieje możliwość sterowania układem. Prototyp ten jest elementem większego układu konstruowanego do sterowania pojazdami oraz maszynami.

Eye control Brain stimulation Embeded hardware
VEMMIO

Vemmio

Współpraca w zakresie badań i rozwoju produktu

Współpraca z firmą Vemmio sp. z o. o. rozpoczęła się w lipcu 2018 roku. Wraz z Vemmio zrealizowaliśmy kilka projektów z zakresu badań i rozwoju produktu. Do projektów rozwojowych należy zaliczyć: rozwój zaawansowanych algorytmów w zastosowaniu do matryc mikrofonowych, rozwój produktów sieciowych w systemach wbudowanych, rozwój algorytmów. Współpracowaliśmy także przy badaniu interferencji elektromagnetycznej urządzeń. Kolejny obszar współdziałania to projektowanie i implementacja algorytmów sztucznej inteligencji w zastosowaniu do branży Smart Home..

GUL

Guided Ultrasonics Ltd

Współpraca w zakresie badań i rozwoju produktu

Wraz z Guided Ultrasonics Ltd. Współpracowaliśmy w projektach dotyczących:

  • badań i rozwoju w ultradźwiękach,
  • zaawansowanego przetwarzania złożonych sygnałów ultradźwiękowych
  • projektowania, rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji w ultradźwiękowych w testowych urządzeniach nieniszczących (nie ingerujących w środowisko)
  • projektowania i rozwoju środowiska opartego na chmurze do ultradźwiękowego przetwarzania i analizy sygnałów
  • projektowania i wdrożenia usługi sieciowej do przetwarzania i wizualizacji danych w chmurze.