Portfolio

Świadczymy kompleksowe usługi dostosowane do potrzeb naszych partnerów biznesowych. Specjalizujemy się w IT, IoT, Sztucznej Inteligencji (AI), Inżynierii Produkcji, Inżynierii Biomedycznej i Akustyce.

Nowoczesna platforma obrazowania medycznego, umożliwiająca podgląd i rekonstrukcję danych 3D w przeglądarce internetowej
Virdiamed
Tomographic Intelligent Radiology System, czyli usługa diagnozująca miejsca podejrzane o zmiany nowotworowe
TIRS
System aktywnej redukcji hałasu przemysłowego (Active Noise Control), bazujący na zaawansowanym algorytmie, który adaptuje się w czasie rzeczywistym do warunków otoczenia
ANC
Wirtualny tłumacz komunikacji migowej dla głuchoniemych, bazujący na interakcji użytkownika z komputerem
WITKOM
Stymulator wywołujący bodźce elektromagnetyczne w korze mózgowej
Stymulator wzrokowy
Virdiamed screenshot

Virdiamed

Platforma obrazowania medycznego 3D

Virdiamed to platforma obrazowania medycznego rozwijana wspólnie z firmą Rehasport Clinic. Zbudowana została w celu rekonstrukcji 3D danych pochodzących z tomografu komputerowego (CT), a także rezonansu magnetycznego (MRI). Platforma umożliwia podgląd danych 3D w przeglądarce internetowej. Wyposażony został w przeglądarkę plików DICOM dopasowaną do nowoczesnych standardów obrazowania medycznego. Użytkownik posiada możliwość nie tylko generowania pliku STL i PDF3D, ale także pobrania go na własne urządzenie mobilne (także laptop i PC). Stworzona została opcja umożliwiająca zamawianie zrekonstruowanych modeli do druku 3D. Współpraca ze specjalistami ortopedii począwszy od fazy prototypowania, umożliwiła osiągnąć ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika interfejs serwisu. Dla nowych użytkowników przygotowany został film instruktażowy (samouczek), który w zaledwie kilka minut wyjaśnia jak łatwo i efektywnie korzystać z platformy Virdiamed. Obecnie system przygotowywany jest do kolejnej fazy rozwojowej w której uwzględnione będzie także obrazowanie medyczne za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Najnowsza wersja znajduje się na: www.virdiamed.rehasport.pl

Cloud service Rekonstrukcja 3D Obrazowanie medyczne
TIRS

TIRS

Analiza i bezpieczeństwo dla Twoich danych medycznych

TIRS czyli Tomographic Image Radiology System to serwis (SaaS) w chmurze, która docelowo za pomocą sztucznej inteligencji będzie wspierać radiologów, automatycznie diagnozując miejsca podejrzane o zmiany nowotworowe w danych obrazowania medycznego uzyskanych z tomografu komputerowego (CT) i rezonansu magnetycznego (MRI). Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów przetwarzania obrazów (ang. Image Processing – IP) oraz sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence – AI) istnieje możliwość przyspieszenia i poprawy jakości opisu badania. Dzięki wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa, łatwemu dostępowi do danych obrazowania medycznego poprzez przeglądarkę Web, szyfrowane połączenie i użytkowników, z systemu korzystać mogą zarówno pacjenci jak i lekarze specjaliści. System dedykowany jest dla przychodni, szpitali oraz pracowni obrazowania medycznego. Obecnie TIRS jest w fazie rozwoju także w kierunku medycyny pośmiertnej.

Cloud service Automatyczne diagnozowanie raka Obrazowanie medyczne
ANC

ANC

Aktywna redukcja hałasu przemysłowego

Technologia ANC bazuje na rozwiązaniu typu embedded, będącym autonomicznym urządzeniem zaopatrzonym w zaawansowany algorytm, który adaptuje się w czasie rzeczywistym do warunków otoczenia. System dedykowany jest do pracy w halach przemysłowych gdzie na stanowisku pracy operatora maszyny tłumi szczególnie szkodliwe dla zdrowia niskie częstotliwości do poziomu tła akustycznego. Tak efektywny poziom tłumienia częstotliwości w zakresie 50 – 500 Hz otrzymany został dzięki zbudowaniu i optymalnej implementacji autorskiego algorytmu. Bazuje on na zaawansowanych zagadnieniach akustyki oraz przetwarzania sygnałów cyfrowych. Obecnie wersja systemu ANC posiada osobno zaprojektowany dedykowany układ hardware wraz z nowymi funkcjonalnościami. W pierwszej wersji prototypowej, wraz z jednym z naszych partnerów biznesowych system ANC został wdrożony w przemyśle. W tym momencie rozwijana jest kolejna wersja ANCv2.0, w której możliwa będzie praca kilku urządzeń umiejscowionych na kilku (lub kilkunastu) stanowiskach jednocześnie. Dzięki takiemu zastosowaniu ANCv2.0 otrzyma dodatkową funkcjonalność, którą będzie diagnostyka hałasu (lub drgań) w czasie rzeczywistym wspierana przez dedykowaną usługę w chmurze (Cloud Service).

Tłumienie hałasu przemysłowego Audio diagnostyka Embeded hardware
WITKOM

WITKOM

Tłumacz języka migowego dostosowany do Twoich potrzeb

WiTKoM to wirtualny tłumacz komunikacji migowej dla głuchoniemych, który wspólnie z AGH w Krakowie oraz firmą VoicePIN.com sp. z o.o. rozwijaliśmy w latach 2014-2016 do fazy prototypowej w ramach projektu NCBiR PBS2. W roku 2017 system został skomercjalizowany do firmy migam „RKPK” sp. z o.o. Technologia ta umożliwia tłumaczenie gestów Polskiego Języka Migowego (PJM) na język polski bazując na sygnałach wideo (RGB-D) oraz uczeniu maszynowym. Dzięki interdyscyplinarności podjętego zagadnienia projektu, uzyskane efekty można wykorzystywać w gałęziach przemysłu bazujących na interakcji użytkownika z komputerem (ang. Human Computer Interaction – HCI). Mogą to być systemy zarządzania produkcją, przemysł gier komputerowych, muzea, placówki pożytku publicznego. W projekcie tym odpowiadaliśmy za aktywizację danych wideo, segmentację i rekonstrukcję gestów języka migowego.

Rozpoznawanie gestów Human-computer interaction Sztuczna inteligencja
Stymulator wzrokowy

Stymulator wzrokowy

Stymulator wywołujący bodźce elektromagnetyczne w korze mózgowej

Projekt stymulatora wzrokowego wykonano w roku 2016 dla wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie. W ramach niego stworzono układ hardware sterujący zestawem diod typu LED i OLED w celu wywoływania bodźców elektromagnetycznych w korze mózgowej przez bodźce wzrokowe u człowieka. Zastosowany zestaw diod emituje światło pulsacyjne o różnych barwach i częstotliwości w zakresie 1-50 Hz. Następnie przy użyciu elektroencefalografu dokonywany jest zapis bioelektrycznej aktywności mózgu (EEG). W ten sposób poprzez wywoływanie wcześniej zdefiniowanych bodźców istnieje możliwość sterowania układem. Prototyp ten jest elementem większego układu konstruowanego do sterowania pojazdami oraz maszynami.

Eye control Brain stimulation Embeded hardware