Klauzula informacyjna

Ważne informacje dla użytkowników formularza kontaktowego.

Polityka prywatności

 

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest BFirst.Tech sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Przyszowa 170, 34-604 Łukowica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508661.

Dane kontaktowe do Administratora: rodo@bfirst.tech

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”).

Cele przetwarzania danych osobowych: obsługa Twojej prośby lub pytania przekazanej/przekazywanemu BFirst.Tech sp. z o.o. poprzez formularz kontaktowy.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes BFirst.Tech sp. z o.o. polegający na: odpowiadaniu na zadawane przez użytkowników Internetu zapytania, zapewnieniu bezpieczeństwa świadczonych usług, analizie aktywności użytkowników Internetu w celu optymalizacji świadczonych usług).

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie BFirst.Tech sp. z o.o., np. dostawcom usług IT.  

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu udzielenia odpowiedzi/zakończenia prowadzonej korespondencji.

BFirst.Tech sp. z o.o. nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 

Dane osobowe są przetwarzane przy pomocy usług Google LLC oraz Microsoft Inc., a tym samym dochodzi do przekazywania danych do państwa trzeciego (tj. jak Stany Zjednoczone). Jest to możliwe, bo zarówno Google LLC jak i Microsoft Inc. powołują się w swoich politykach prywatności na standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Google LLC są dostępne tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Microsoft Inc. są dostępne tutaj:

https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-faqs

 

Masz prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych), ich sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne,  jednak ich brak uniemożliwia udzielenie przez BFirst.Tech sp. z o.o. odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z Moniką Klimek na następujący e-mail: rodo@bfirst.tech.