Zrównoważona strefa

Od niemal dekady tworzymy zrównoważone technologie, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia i środowiska.

 

Rekomendacje Rady Biznesowej przy World Urban Forum 11

„Rekomendacje dla miast” są wynikiem prac Rady Biznesowej powołanej przez UN Global Compact Network Poland (UN GCNP) oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ekspertów związanych z transformacją miast oraz firmy BFirst.Tech – Partnera Merytorycznego UN GCNP w obszarach akustyki środowiskowej oraz inteligentnego monitoringu i diagnostyki infrastruktury przemysłowej. Dokument zawiera rekomendacje w zakresie transformacji urbanistycznej uwzględniającej dobrobyt mieszkańców i troskę o środowisko, która nie może przebiegać bez udziału, zaangażowania i wsparcia sektora prywatnego.

Raport UN GCNP „Konieczność transformacji obecnych modeli urbanistycznych miast”

Budownictwo musi przejść gruntowną transformację aby wywierać jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne, wspierając tym samym realizację celu założonego przez Unię Europejską w kontekście uzyskania neutralności klimatycznej przez Europę do 2050 roku.

Raport UN Global Compact Network Poland „Konieczność transformacji obecnych modeli urbanistycznych miast” zawiera zbiór rekomendacji, umożliwiających wprowadzenie zasad zrównoważonej architektury w życie

Raport UN GCNP „Zielone szpitale”

Odpowiedzią na transformację budynków i systemu ochrony zdrowia w kierunku nisko- i zeroemisyjnym jest idea „zielonych szpitali”, która ma na celu m.in. spełnienie wymagań stawianych przez Porozumienie Paryskie i Europejski Zielony Ład w sektorze zdrowia. Raport UN Global Compact Network Poland „Zielone szpitale” analizuje aktualne trendy oraz działania podejmowane w celu skutecznego wdrażania powyższych założeń.

Raport „Edukacja klimatyczna w Polsce 2022 – rekomendacje Okrągłego Stołu”

Raport „Edukacja klimatyczna w Polsce 2022 – rekomendacje Okrągłego Stołu” podsumowuje roczne prace Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej.

Treści z zakresu zmian klimatu powinny być wprowadzane w sposób kompleksowy na każdym etapie kształcenia a nauczyciele muszą być wyposażeni w odpowiednią wiedzę i kompetencje.

W proces wdrożenia edukacji klimatycznej do polskich szkół powinni być zaangażowani zarówno przedstawiciele młodzieży, rodziców, nauczycieli jak i środowiska akademickiego.

Oprócz postulatów raport zawiera także analizę postaw partii politycznych wobec kryzysu klimatycznego i edukacji klimatycznej, jak również głosy przedstawicieli ONZ.

Raport UN GCNP „Zielona kolej”

Raport „Zielona kolej” zawiera opinie ekspertów analizujących efekty transformacji energetycznej kolei na zasilanie z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Program tej transformacji, pod nazwą Zielona Kolej, stworzony przez podmioty z branży kolejowej skupione w Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), zakłada zmianę pochodzenia trakcyjnej energii elektrycznej wykorzystywanej przez przewoźników kolejowych w Polsce. W 2030 r. ma ona pochodzić w 85% z OZE.

Apel „Odblokujemy potencjał lądowej energetyki wiatrowej”

Przedstawiciele branży energetyki wiatrowej, innych branż sektora prywatnego oraz samorządu terytorialnego zaapelowali o uwolnienie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej poprzez niezwłoczne sfinalizowanie prac i przyjęcie nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (liberalizacja 10H).

Dynamiczny rozwój tego sektora zapewni tanią dostawę zielonej energii, pozwalając na przyspieszenie procesu uniezależnienia się od dostaw paliw kopalnych z Rosji.

Nowelizacja ustawy wiatrakowej 10H została przyjęta przez rząd 5 lipca 2022.

Raport „Małe elektrownie wodne w Polsce”

Polska jest zobowiązana do  wytwarzania energii przynajmniej w 32% ze źródeł odnawialnych do roku 2030. Aby spełnić ten cel musi zastąpić stabilną choć szkodliwą dla środowiska energię z węgla odnawialnymi źródłami energii. Raport „Małe elektrownie wodne w Polsce”zawiera propozycje zmian regulacyjnych, które mają wesprzeć rozwój małych elektrowni wodnych, służących zwiększaniu potencjału dekarbonizacji kraju.

Skontaktuj się z nami

Umów spotkanie z naszymi specjalistami