Rok 2020 na długo zostanie w pamięci wielu osób. Pandemia koronawirusa w krótkim czasie sprawiła, że wiele firm zmieniło swój dotychczasowy sposób działania, przystosowując się do panujących warunków. Kwestia bezpieczeństwa pracowników stała się kluczowa, stąd też wiele firm przeszło w tryb pracy zdalnej. Nie da się ukryć, iż ta sytuacja wpłynęła na przyspieszenie procesu transformacji cyfrowej w wielu branżach, przyczyniając się tym samym do szybszego rozwoju technologicznego.

Jak co roku największe firmy analityczne publikują rankingi, w których prezentują swoje przewidywania z zakresu nowych technologii na nadchodzący rok. Wybraliśmy najciekawsze (naszym zdaniem) z trendów na 2021 rok i opisaliśmy je w dzisiejszym artykule.


Internet zachowań


Pojęcie Internetu zachowań (IoB) pojawiło się już jakiś czas temu, ale według prognoz w 2021 roku i w kolejnych latach będziemy obserwowali znaczny wzrost tego zjawiska. Internet zachowań jest swego rodzaju “efektem” rozwoju nowoczesnych technologii, jak na przykład IoT. Zjawisko to polega na gromadzeniu danych o użytkownikach i łączeniu ich z określonymi rodzajami zachowań. Ma to na celu lepsze profilowanie klientów, a tym samym świadome wpływanie na ich zachowania oraz podejmowane decyzje. IoB wykorzystuje wiele różnych technologii – od sztucznej inteligencji i machine learnigu po systemy rozpoznawania twarzy, czy mowy. Kwestią sporną w dziedzinie IoB jest bezpieczeństwo gromadzonych danych, a także etyczne i społeczne aspekty wykorzystania tych danych w celu wywierania wpływu na konsumentów.


Cyberbezpieczeństwo


Pandemia COVID-19 sprawiła, że znaczna część firm pracuje obecnie w trybie zdalnym. Tym samym kwestia cyberbezpieczeństwa stała się ważna, jak nigdy dotąd. Aktualnie jest to kluczowy element dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania organizacji. Wraz z popularyzacją pracy zdalnej, wzrosła również liczba zagrożeń cybernetycznych, dlatego też przewiduje się, że firmy będą inwestować we wzmocnienie zabezpieczeń, by zapewnić ochronę swoich danych i zapobiec ewentualnym atakom hakerskim.


Anywhere operations


Model „anywhere operations” jest głównym trendem technologicznym na 2021 rok i polega na stworzeniu środowiska informatycznego, które umożliwi pracę z dowolnego miejsca poprzez wdrażanie rozwiązań biznesowych opartych na infrastrukturze rozproszonej. Takie rozwiązanie umożliwi pracownikom dostęp do zasobów organizacji niezależnie od miejsca, w którym pracują, a także ułatwi wymianę i przepływ informacji między nimi. Według prognoz Gartnera do 2023 roku 40% organizacji wdroży u siebie ten model operacyjny.


Rozwój sztucznej inteligencji


Wśród głównych nurtów technologicznych na 2021 nie zabrakło również sztucznej inteligencji, której rozwój stale obserwujemy. Rozwiązania AI takie jak prognozowanie, rozpoznawanie mowy czy diagnostyka znajdują zastosowanie w wielu branżach. Modele uczenia maszynowego coraz częściej wdrażane są również w fabrykach, przyczyniając się do zwiększenia efektywności zachodzących w nich procesów. Przez kolejne lata będziemy obserwowali nieustający rozwój sztucznej inteligencji, a także wykorzystania ukrytego w niej potencjału.


Total Experience


Kolejnym z przewidywanych na ten rok trendów jest Total Experience (TX), który w założeniu ma łączyć odmienne spojrzenie klientów, pracowników i użytkowników celem poprawy ich doświadczeń w miejscach, w których te elementy się przenikają. Takie podejście w połączeniu z nowoczesną technologią ma zapewnić firmom przewagę konkurencyjną. Pandemia spowodowała, że interakcje pomiędzy wymienionymi grupami przeniosły się w większości do świata wirtualnego, dlatego też ważne jest, aby doświadczenia każdej z nich przynosiły im określoną satysfakcję, co realnie wpłynie na wyniki firm.


Tegoroczne trendy technologiczne skupiają się w głównej mierze na rozwoju rozwiązań, które mają na celu poprawę jakości pracy zdalnej oraz doświadczeń związanych z przeniesieniem znacznej części naszego życia do sieci. Nie da się ukryć, że pandemia znacząco przyspieszyła rozwój technologiczny wielu firm, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw, które musiały dostosować się do panujących warunków i wdrożyły u siebie transformację cyfrową. Istotnym aspektem wśród prognozowanych trendów niezaprzeczalnie jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, zarówno dla organizacji jak i osób prywatnych.


Źródła:

  1. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-10-19-gartner-identifies-the-top-strategic-technology-trends-for-2021
  2. https://mitsmr.pl/b/trendy-technologiczne-2021/PQu9q8s0G
  3. https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/7-trendow-w-it-na-2021-rok
  4. https://www.nbc.com.pl/trendy-technologiczne-w-2021%E2%80%AFroku/
  5. https://pixabay.com/pl/photos/business-technology-miasto-line-5475661/
  6. https://pixabay.com/pl/illustrations/hacking-cyberprzest%C4%99pczo%C5%9B%C4%87-3112539/
  7. https://pixabay.com/pl/illustrations/sie%C4%87-sieci-programowanie-3706561/